آبی هندسه کنکور

✔ 2200 سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات
✔ 480 سوال کنکور
✔ 1229 سوال آزمون کانون
✔ 491 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین ها و فعالیت ها و مباحث کتاب درسی
✔ 134 پیمانه 20 و 10 سوالی جهت برنامه ریزی و مدیریت زمان
✔ 55 درس نامه کاربردی طبقه بندی شده با ارائه مثال ها متنوع
✔ 1 + 9 آزمون جمع بندی در پایان دروس
✔ 100 سوال ویژه برترها

490000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت