سه سطحی هندسه کنکور ریاضی پایه دهم یازدهم و دوازدهم

✔ 800 سوال شناسنامه دار پایه دهم و یازدهم و دوازدهم
✔ 261 یوال نسبتا دشوار
✔ 267 سوال دشوار
272 سوال دشوارتر
✔ ضریب توازن : 53 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر سوال کنکور مباحث هندسه 1، 2، 3

160000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت