سه سطحی جامع پایه یازدهم ادبیات و علوم انسانی

✔ 1400 سوال شناسنامه دار پایه یازدهم شامل :
✔ عربی (2): 200 سوال
✔ علوم و فنون (2): 250 سوال
✔ تاریخ (2): 266 سوال
✔ جغرافیا : 234
✔ روان شناسی : 250 سوال
✔ جامعه شناسی (2): 200 سوال
در سه سطح نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر
همراه پاسخ تشریحی
✔ ضریب توازن 233 : 233 پرسش چهارگزینه ای به ازای هریک از کتاب های پایه یازدهم
در کنار هر سوال علاوه بر میزان مراجعه، درصد پاسخگویی صحیح نیز درج شده است .ترتیب سوال ها بر اساس میزان مراجعه تنظیم شده است .

75000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت