20مجموعه سوال امتحانی دروس عمومی پایه دوازدهم انسانی

✔ 1725 سوال شبیه سازی شده
✔ 1075 سوال منتخب از مدارس
✔ 650 سوال طراحی شده
✔ 20 دوره سوال از هر کتاب عمومی
✔ 653 سوال ادبیات
✔ 276 سوال عربی
✔ 546 سوال دین و زندگی
✔ 250 سوال زبان انگلیسی

320000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت