جامع دین و زندگی (1) دهم انسانی

✔ 1200 سوال شناسنامه دار چهارگزینه ای از کنکور سراسری، منتخب آزمون های کانون و طراحی شده
✔ همراه سوال های تشریحی ویژه امتحانات مدارس
✔ 490 سوال کنکور و طراحی شده
✔ 660 سوال تشریحی همراه 2 آزمون جامع 50 سوالی برای آمادگی در امتحانات مدرسه
✔ 70 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔14 درس نامه جامع شامل تمامی روابط علی و معلولی و مشخص ساختن کلمات کلیدی در متن
✔ 63 واژه کلیدی در ابتدای هر درس برای یادگیری بهتر
✔31 پیام کتاب درسی، تکمیلی و آیه در آینه تفاسیر با احادیث متن و اشعار کتاب درسی
✔ 35 تست و 50 سوال تشریحی به ازای هر درس از کتاب درسی

180000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت