آبی دین و زندگی کنکور

✔2000سوال شناسنامه دار با مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 703 سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید
✔819سوال آزمون های کانون
✔478سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 102 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 34درسنامه کاربردی با هدف پوشش تمرین های تیپ
✔ 2000پاسخنامه کلیدی در انتهای جلد اول کتاب
✔ 500سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل)

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1877-1
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت