آبی دین و زندگی کنکور جلد دوم


✔ 703 سوال کنکورمنطبق بر کتاب های نظام جدید
✔819 سوال آزمون های کانون
✔478 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 102 پیمانه 20 و 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 2000 پاسخنامه کلیدی در انتهای جلد اول کتاب
✔ 500 سوال ویژه برترها (یک پیمانه 20 یا 10 سوالی انتهای هر فصل)

40000 تومان

شابک : 978-600-00-1878-8
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت