جامع جغرافیای (2) یازدهم انسانی

✔ 800 سوال شناسنامه دار با پوشش کامل مطالب کتاب درسی
✔ 240 پرسش تشریحی به تفکیک هر درس جهت آمادگی در امتحانات مدرسه
✔ 560 پرسش چهارگزینه ای طارحی شده مرتبط با کتاب درسی
✔ 11 درس نامه شامل تشریح کامل مطالب درسی به همراه نکات برگزیده
✔ 4 درخت دانش در ابتدای هر فصل برای طبقه بندی بهتر موضوعات و طراحی مسیر یادگیری
✔ 40 مجموعه تست ویژه برترها در انتهای هر فصل
✔ 34 پیمانه 20 سوالی
✔ 12 پیمانه 10 سوالی
✔ 20 سوال تشریحی در قالب 2 آزمون جامع پایان نیم سال اول و دوم

210000 تومان

شابک : 978-600-00-2180-1
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت