آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی

با توجه به تغييرات اساسي در كتـاب درسـي زيسـت شناسـي دهـم، در ايـن كتـاب تـلاش شـده
درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آموزان ارائه شود. همچنين درخت دانش ابتداي هر فصل، به
همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مي كند. توصيه مي كنـيم بلافاصـله پـس از
مطالعه ي درسنامه، سراغ تست ها نرويد و پاسخگويي به تست ها را به روزهاي بعد موكول كنيد.
از آنجايي كه بخش عمده اي از سؤال هاي كنكورهاي سال هاي قبل، خارج از چارچوب مطالب كتـاب
درسي جديد مي باشند، علاوه بر ارائه ي تمام سؤال هاي مرتبط كنكورهاي قبلي، تعداد قابـل تـوجه ي
سؤال از آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش گزينش شده و همچنين سؤال هاي جديد برمبنـاي كتـاب
درسي سال دهم نيز طراحي شده كه نياز دانش آموزان را به طور كامل برآورده مي سازند.چيـدمان
سؤال ها بر اساس زيرموضوعه اي كتاب درسي است كه موجب دسته بندي شدن مباحث و يـادگيري
بهتر مطالب مي گردد. تمامي سؤال هاي موجود در اين كتاب شناسنامه دار هستند، به ايـن معنـي كـه
آدرس سؤال ها بر اساس صفحه، فعاليت و يا شكل كتاب درسي مشخص شده است. مرجع سؤال هاي
كنكور و آزمون هاي كانون نيز بر اساس تاريخ برگزاري ذكر شده اند.
از 830سؤال اين كتاب، 428سؤال مربوط به آزمون هاي سراسري گذشته و آزمون هـاي كـانون و
402سؤال تأليفي از متن، فعاليت ها و شكل هاي كتاب درسي مي باشد.
اين كتاب شامل 23زير موضوع )منطبق بر 23زيرموضوع كتاب درسي( است كه با توجه به تعداد
سوال هاي كتاب آبي ) 830سوال(، به ازاي هر زيرموضوع تقريباً 26سوال در كتاب آبي آمده است.
همچنين، در اين كتاب 120سوال مرتبط با فعاليت هاي كتاب درسي ذكرشده است كه باتوجـه بـه
تعداد فعاليت هاي كتاب درسي) 43فعاليت(، به ازاي هر فعاليت كتاب درسي تقريباً 3سوال در كتاب
آبي آمده است.

310000 تومان

شابک : 978-600-00-0835-2
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 14
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000نظر کاربران (2)

  • Electrro
    امید قنبری - کاربر سایت

    لطفا پی دی اف رو بزارید

برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت