نمایه های کتاب:

نمایش


روایت زهرا مرادى اسلام آباد غرب

روش مطالعه درس ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم. ابتدا جزوه دبیر و بعد درسنامه کتاب آبی را م ... ادامه

روایت محمد مهدى عصارى گلپايگان

روش مطالعه درس ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم. در درس ریاضی ابتدا درک کلی از مطالب را بدست ... ادامه

روایت آيلار رجبى لفوت هشتگرد

روش مطالعه درس زبان انگلیسی

در این درس چند از ده خود را از 7 به 8 افزایش دادم. مطالب را همراه با تدریس دبیر در منزل مطالعه م ... ادامه

روایت پرنيا جمعه پور تربت حيدريه

روش مطالعه دروس عمومی هنرستان (زبان انگلیسی)

در این درس 10 از 10 پاسخ میدهم. درس زبان از 4 بخش تشکیل شده است: لغات، درک مطلب ، گرامر و کلوزتست. ... ادامه

روایت ميثم خانى تربت حيدريه

روش مطالعه درس عربی

در این درس رشد سه برابری داشته و 9 از 10 پاسخ میدهم. عربی به دو دسته سوالات ترجمه و قواعد تقسیم ... ادامه

روایت ميثم خانى تربت حيدريه

روش مطالعه درس فیزیک

این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم. یکی از درس های که من در آن قوی هستم و توانایی کسب درصد های بالایی ... ادامه

روایت ديانا وزيرى تالش2

روش مطالعه درس ریاضی

این درس را 7 از ده میزنم من يک بار درس رياضي را می خوانم و دو سه بار آن را دوره می کنم تا فراموش ... ادامه

روایت محمد مهدى مختارى تربت حيدريه

روش مطالعه درس علوم

این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم. مفاهیم اصلی کتاب درسی را در کلاس درس به طور کامل یاد می گیرم. نک ... ادامه

روایت مهدى ابوالقاسم زاده بابل

روش مطالعه درس ادبیات

من توانستم چند از 10 م را به 7 از 10 برسانم من برای این درس سعی میکنم منبع اصلی ام را کتاب درسی ق ... ادامه