جامع فارسی (2) یازدهم

كتاب جامع فارسي 2 (يازدهم)، مجموعه‌اي كامل است كه تمامي نيازهاي آموزشي دانش‌آموزان پايه‌ي يازدهم را در مراحل مختلف مطالعه پاسخگوست. شيوه‌ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد.
بررسي ساختار كتاب درسي:
كتاب درسي فارسي 2، براساس يكي از شيوه‌هاي كاربردي، تحليل هر درس بر اساس «سه قلمرو زباني، ادبي و فكري» تنظيم شده است:
1- قلمرو زباني: دو سطح واژگاني و دستوري را دربرمي‌گيرد:
• واژگاني: لغت‌ها از نظر فارسي يا غير فارسي بودن، نوع ساختمان هر واژه و روابط معنايي بررسي مي‌شود.
• دستوري يا نحوي: متن از ديد تركيبات و قواعد دستوري، كاربردهاي دستور تاريخي، كوتاهي و بلندي جمله‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2- قلمرو ادبي: در اين‌جا، شيوه‌ي نويسنده در به‌كارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطوح زير بررسي مي‌شود:
• سطح آوايي يا موسيقايي: متن از نظر بديع لفظي (وزن، قافيه، آرايه‌هاي لفظي مانند واج‌آرايي، تكرار، سجع و جناس) بررسي مي‌شود.
• سطح بياني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان؛ مانند تشبيه، مجاز، كنايه و استعاره
• سطح بديع معنوي: بازخواني متن از ديد تناسب‌هاي معنايي؛ هم‌چون تضاد، ايهام و...
3- قلمرو فكري: در اين مرحله متن از نظر ويژگي‌هاي فكري، روحيات، گرايش‌ها، نوع نگرش به جهان و ديگر جنبه‌هاي فكري مانند موضوع‌هاي «عقل و عشق»، «جبر و اختيار»، «عرفاني و طبيعت‌گرا» بررسي مي‌شود.
كتاب جامع فارسي 2 نيز بر اساس همين رويكرد كتاب درسي تنظيم شده است.

350000 تومان

شابک : 978-600-00-1073-7
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 13
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


5 درس‌نامه
279 پرسش‌ تشريحي: كه شامل دو دسته سؤال مي‌شود:
1) سؤالات تشريحي در انتهاي هر درس
2) پرسش‌هاي كمي دشوارتر:
اين سؤالات به سه گروه تقسيم مي‌شود:
192 سؤال كنكور سراسري و سال‌هاي گذشته‌ي كانون: در برخي از درس‌ها به دليل اشتراكشان با كتا‌ب‌هاي سال‌ گذشته مي‌توانيم از سؤالات كنكور سراسري و سؤالات گذشته‌ي آزمون‌هاي كانون استفاده نماييم.
• 392 سؤال شناسنامه‌دار مرتبط و مكمل كتاب درسي: در درس‌هايي كه جديد هستند از سؤالات شناسنامه‌دار مرتبط و مكمل كتاب درسي استفاده كرده‌ايم.
2 مجموعه‌ سؤال امتحاني
پاسخ‌نامه‌ي تشريحي


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت