نمونه سوال های امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی

✔ 1000 سوال شناسنامه
✔ 650سوال تشریحی
✔ 300 سوال چهارگزینه ای
✔ 2 دوره آزمون جامع
✔ 18 درس نامه
✔ 50 پیام و ترجمه آیات
✔ 5 نوع سوال
✔ 95 پیمانه

170000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت