جامع فلسفه یازدهم انسانی

✔ 400 پرسش شناسنامه دار منتخب جهت پوشش دهی کامل مطالب کتاب درسی
✔ 130 سوال تشریحی به تفکیک درس برای آمادگی در امتحانات مدرسه
✔ 270 پرسش چهارگزینه ای طراحی شده مرتبط با کتاب درسی برای پوشش کامل
✔ 3 درخت دانش در ابتدای هر فصل برای جمع بندی بهتر موضوعات
✔ 24 پیمانه 10 سوالی و 8 پیمانه 20 سوالی
✔ 40سوال تستی در قالب دو آزمون جامع پایان نیم سال اول و دوم ، 20سوال تشریحی در قالب دو آزمون جامع پایان نیم سال اول و دوم ،
✔ ضریب تناسب و توازن: 25 تست به ازای هر درس از کتاب درسی و 12 سوال تشریحی به ازای هر درس از کتاب درسی

140000 تومان

شابک : 978-600-00-1034-8
سال نشر: 1401
نوبت چاپ : 7
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت