جامع فلسفه یازدهم انسانی

-فهرستی که راهنمای مطالعه ی شماست:
فهرست کتاب نه تنها امکانات دسترسی سریع به عناوین را برای شما فراهم می سازد بلکه تعداد موضوعات و میزان سوالات
اعم از تشریحی و چهارگزینه ای با دقت نظر مشخص شده است. ضمن اینکه در کنار هر موضوع اصلی، یک آیکون ارزیابی در
سه رنگ (آبی، سبز و زرد) مشاهده می نمایید و پیشنهاد میکنیم پس از پاسخ به سوالات مطرح شده، سطح خود را با رنگ
کردن یکی از این کادرها مشخص نمایید تا از دو ویژگی مهم این بخش یعنی؛ به صورت مقایسه ای از میزان تسلط خود بین 8
درس کتاب آگاه شوید و دوم اینکه به هنگام مرور و جمع بندی براساس این کادرها، اولویت بندی صحیح تری داشته باشید.
-2درخت دانش:
درخت دانش آیینه تمام نمای یک درس است و دانش آموز در یک نگاه با مباحث اصلی درس آشنا می شود. به ترتیب از سمت
راست ابتدا عنوان درس و سپس موضوعات اصلی در یک آیکون آبی پر رنگ، و سپس با توجه به اهمیت موضوع اصلی،
زیرموضوع ها در قالب آبی کم رنگ تری به تصویر درآمده است که نقش مهمی در ایجاد نظم ذهنی دانش آموز جهت طبقه بندی
مطالب هر فصل خواهد داشت. همچنین تعداد پرسش های شناسنامه دار (اعم از چهارگزینه ای و تشریحی) ذیل هر یک از
کادرها عنوان شده است.

23000 تومان

شابک : 978-600-00-1034-8
سال نشر: 98
نوبت چاپ : 6
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


-3مفاهیم کلیدی:
مفاهیم اصلی به کار رفته در درس به صورت چند واژه ی کلیدی آمده است تا دانش آموز در صورت نیاز به تحقیق و پژوهش
بتواند از آنها بهره ببرد. این کار سبب میشود مفاهیم در ذهن دانش آموز براساس تیترها و مطالب کتاب درسی طبقه بندی
شود و نیز در حین مطالعه تمام این مفاهیم را مورد توجه بیشتری قرار دهد.
-4اهداف کلی فصل:
اهداف موردنظر در هر درس به صورت سؤالاتی مطرح شده که دانش آموز پس از مطالعه دقیق درس و پاسخ به انواع سؤالها
در پایان هر درس، باید بتواند به آنها پاسخ دهد و بر این اساس میزان یادگیری خود را محک زده و به نقاط ضعف و قوت
خویش پی ببرد.
-5درس نامه:
با حفظ محتوای اصلی درس، تمام نکات درسی به صورت گام به گام بیان شده است. درسنامه به تثبیت مطالب در ذهن
دانش آموزان کمک می کند و برخی با استفاده از دسته بندی ها به ارتباط منطقی مطالب پی می برد. از طرفی نکات مهم در
قالب سؤال دو گزینه ای مطرح شده است تا در کوتاه ترین بازه زمانی به متن کتاب اشراف پیدا کنید. در درسنامه ها،
کلیدی ترین نکات را با رنگ ها و فونت های مختلف از هم مجزا کرده ایم.
-6پرسشهای تشریحی 22 نمره های:
این سؤالها به صورت یک آزمون طراحی شده برای هر درس است که در آن از انواع و تیپهای مختلف (اعم از صحیح و غلط
ـ جای خالی ـ جورکردنی ـ چهارگزینه ای ـ کوتاه پاسخ و بلند پاسخ) سؤال ها استفاده شده و همه مطالب درس را پوشش
می دهد. دانش آموزان پس از مطالعه کامل با پاسخ به این سؤالها، میزان یادگیری خود را اندازه گرفته و در صورت نیاز به
مرور مجدد مطالب می پردازند. این آزمونها شما را برای امتحانات داخلی مدرسه و امتحانات پایانی آماده می سازد. شایان ذکر
است در مباحث مشترک نمونه سؤال امتحان نهایی سراسر کشور را نیز در بین سؤالات با ذکر آدرس دقیق آورده ایم

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت