آبی حسابداری کنکور هنرستان

✔ 24 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 38 پیمانه 10 سوالی : عمده سوالات در پیمانه 10 سوالی چیده شده اند.
✔ 6 پیمانه 20 سوالی : تعداد سوالات کمتری در پیمانه 20 سوالی چیده شده اند.
✔ 3 کتاب درسی » این کتاب شامل مباحث 3 کتاب درسی دوازدهم گرافیک است.
✔ 15 موضوع :15 موضوع منطبق بر 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.
✔ 148 زیر موضوع : 148 زیر موضوع 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.

300000 تومان

شابک : 978-600-00-1807-8
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت