آبی شبکه و نرم افزار رایانه کنکور هنرستان - پایه دهم و یازدهم

✔ 1000 سوال شناسنامه دار
✔ 10 تست از کنکورهای سراسری
✔ 289 تست از آزمون های کانون
✔ 701 تست طراحی شده از کتاب های درسی
✔ 69 بسته مطالعاتی ، هربسته شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است
✔ 31 پیمانه 20 سوالی
✔ 38 پیمانه 10 سوالی
✔ مباحث 5 کتاب درسی در این کتاب گنجانده شده است:
✔ 5 درخت دانش در ابتدای هر یک از 5 کتاب درسی برای طبقه بندی بهتر موضوعات
✔ 25 موضوع منطبق بر 25 فصل از 5 کتاب درسی
✔ 69 زیرموضوع منطبق بر 25 فصل از 5 کتاب درسی

340000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت