آبی الکتروتکنیک دهم و یازدهم هنرستان

✔ 1000 سوال شناسنامه دار چهارگینه ای ا زمجموعه دروس اختصاصی الکتروتکنیک
1- دانش فنی پایه
2- طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی
3- طراحی و نصب تاسیسات جریان ضعیف
4- طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند
5- کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی

✔ 20 تست از کنکورهای سراسری
✔ 340 تست از آزمون های کانون
✔ 640 تست طراحی شده از کتاب درسی
✔ 85 بسته مطالعاتی شامل یک درسنامه و یک پیماه سوال مرتبط با آن
✔ 15 پیمانه 20 سوالی

320000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت