آبی تربیت بدنی پایه دهم و یازدهم

✔ 1000 سوال شناسنامه دار طراحی شده از 5 کتاب درسی
✔ 26 بسته مطالعاتی شامل یک درسنامه و یک پیمانه سوال
✔ 100 پیمانه ده سوالی
✔ 195 تست از کنکورهای سراسری 98 تا 1400 هنرستان
✔ یک درخت دانش ابتدای هریک از 5 کتاب درسی برای طبقه بندی بهتر موضوعات درج شده است
✔ 26 موضوع منطبق بر 26 پودمان از مجموعه 5 کتاب درسی
✔ 103 زیرموضوع منطبق بر 26 پودمان 5 کتاب درسی

212000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت