آبی معماری کنکور هنرستان

✔ 189 تست از آزمون های کانون.
✔ 40 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 40 پیمانه 10 سوالی : عمده سوال ها در پیمانه های 10 سوالی چیده شده اند.
✔ 5 پیمانه 20 سوالی : در مباحث مفهومی مبانی طراحی معماری سوال ها در پیمانه های 20 سوالی چیده شده اند.
✔ 3 کتاب درسی » این کتاب شامل مباحث 3 کتاب درسی دوازدهم نقشه کشی معماری است.
✔ 20 موضوع :20 موضوع منطبق بر 20 فصل از مجموعه 3 کتاب درسی.
✔ 45 زیر موضوع : 45 زیر موضوع منطبق بر 20 فصل از مجموعه 3 کتاب درسی.

30000 تومان

شابک : 978-600-00-1808-5
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت