آبی تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(جامع کنکوری) ویژه اقلیت های مذهبی

✔ 2210 سوال شناسنامه دارهمه کتاب ها مرجع مشخص و ارتباط با صفحات کتاب درسی دارند.
✔1020سوال کنکور -سوال هایی که منطبق بر کتاب های نظام جدید هستند.
✔195 سوال آزمون کنکور-سوال های طراحی جدید از آزمون های کنکور.
✔310 سوال طراحی شده -باهدف پوشش های تمرین های کتاب های درسی .
✔آزمون های جمع بندی دو نیم سال -پیمانه های 15 سوالی برای مدیریت زمان .
✔32 درسنامه-درسنامه ها کاربردی است و با هدف پوشش های سوال های تیپنوشته شده اند.
✔1525پاسخنامه تشریحی-پاسخنامه کلیدی انتهای کتاب ارئه شده است .
✔685 سوال ویژه اقلیت ها -سوالات کنکور های 96 تا1400 ویژه هر گروه.

175000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت