آبی زیست شناسی کنکور  پایه دهم و یازدهم
تابستان دهم ریاضی
تابستان دهم انسانی
آبی شیمی کنکور  پایه دهم و یازدهم
آبی فیزیک (3)  دوازدهم ریاضی
کتاب تابستان نهم
زرد 2 دوره کنکور97  ( علوم انسانی)
آبی ریاضی  (3) دوازدهم تجربی
آبی ادبیات کنکور (جلد دوم)
کتاب تابستان هشتم
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی
1500 سوال آمادگی آزمون تیزهوشان
کتاب تابستان هفتم
آبی ریاضیات گسسته دوازدهم
تابستان ششم دبستان