کتاب نوروز دوازدهم تجربی
1500 سوال آمادگی آزمون تیزهوشان
زرد-10 مجموعه کنکور رشته ریاضی-جلد دوم
دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
اشتباهات متداول نهم
پرتکرار فیزیک دهم ریاضی
جامع شیمی تیتانیم جلد اول برایند
سه سطحی فیزیک(3)  دوازدهم تجربی
پرتکرار مطالعات اجتماعی هفتم
جمع بندی دهم و یازدهم  ریاضی (  اختصاصی )
11 کنکور رشته منحصرا زبان
 کتاب کار ریاضی اول دبستان
پرتکرار ریاضی پنجم
پرتکرار مطالعات اجتماعی هشتم
کتاب اشتباهات متداول  دوازدهم تجربی
عربی عمار دوازدهم تجربی  ریاضی
ماجراهای آشپزی سامان و فینگیل
پرتکرار ریاضی نهم
آبی زیست شناسی (2) یازدهم  تجربی