آبی زیست شناسی کنکور  پایه دهم و یازدهم
آبی شیمی کنکور  پایه دهم و یازدهم
تابستان دهم انسانی
آبی فیزیک (3)  دوازدهم ریاضی
کتاب تابستان نهم
زرد 2 دوره کنکور97  ( علوم انسانی)
1500 سوال آمادگی آزمون تیزهوشان
کتاب تابستان هشتم
کتاب تابستان هفتم
تابستان ششم دبستان
آبی فیزیک (3)  دوازدهم تجربی
کتاب تابستان پنجم دبستان
30 مجموعه سوال دروس عمومی
کتاب تابستان چهارم دبستان
30 مجموعه سوال دروس عمومی (پاسخ تشریحی)