پرتکرار علوم نهم
پرتکرار ریاضی چهارم دبستان
پرتکرار ریاضی دهم
نوروز دوازدهم ریاضی (جلد اول)
زیست شناسی ترکیبی
پرتکرار ریاضی دوم دبستان
پرتکرار فارسی پنجم
جامع زبان انگلیسی  (2) یازدهم
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
پر تکرار  فیزیک (2) یازدهم ریاضی
آبی هندسه (3)  دوازدهم ریاضی
آبی زیست کنکور (جلد دوم)
پرتکرار ریاضی نهم
آبی ریاضی و آمار (2) یازدهم انسانی
نوروز دوازدهم تجربی (جلد دوم)
 نوروز دوازدهم ریاضی (جلد دوم)
مجموعه سوالات هماهنگ ریاضی31 استان