دفتربرنامه ريزى به روش قلم چى
پرتکرار عربی هفتم
آبی ریاضی نهم
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
تابستان یازدهم انسانی
پرتکرار عربی نهم
پرتکرار علوم دوم دبستان
تابستان یازدهم ریاضی
آبی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
 آبی زبان انگلیسی تخصصی
500 سوال تشریحی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
آبی علوم نهم
58000 تومان
آبی عربی کنکور انسانی
500 سوال تشریحی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی
پر تکرار علوم چهارم دبستان
500سوال تشریحی ریاضیات گسسته دوازدهم
تابستان دهم انسانی
تابستان دهم تجربی
تابستان دهم ریاضی