تابستان یازدهم تجربی
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم  تجربی
زرد 10 کنکور رشته گرافیک  هنرستان
پرتکرار عربی هفتم
آبی ریاضی نهم
آبی ریاضی کنکور انسانی
سوالهای پرتکرار عربی هشتم
زرد 20 مجموعه سوال کنکور عمومی
پرتکرار عربی نهم
پرتکرار علوم دوم دبستان
زرد 8 مجموعه کنکور 98 (رشته علوم  انسانی )
500 سوال تشریحی شیمی  (3) دوازدهم
 آبی زبان انگلیسی تخصصی
500 سوال تشریحی حسابان (2) دوازدهم ریاضی
500 سوال تشریحی فیزیک (3) دوازدهم تجربی
آبی علوم نهم
45000 تومان
آبی عربی کنکور انسانی
500 سوال تشریحی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی